Logo Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na Pomorzu świadczonych przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w zakresie perinatologii

COPERNICUS_Główna
1
Projekt w zakresie perinatologii
Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na Pomorzu świadczonych przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w zakresie perinatologii
COPERNICUS_Główna
2
Projekt w zakresie perinatologii
Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na Pomorzu świadczonych przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w zakresie perinatologii

PROJEKT W ZAKRESIE PERINATOLOGII

27 kwietnia 2015 COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu numer 528/07/13 pt. „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych na Pomorzu świadczonych przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w zakresie perinatologii”. Jest to projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Projekt jest realizowany w ramach programu PL07 – Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Szacowany koszt projektu to 2.510.064 zł, a poziom dofinansowania będzie na poziomie 78,91% i wyniesie 1.980.717 zł.

Głównymi celami realizacji Projektu są:

  • Poprawa warunków badań i zabiegów poprzez zakup specjalistycznego sprzętu
  • Remont–modernizacja Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku
  • Poprawa jakości opieki neonatologicznej poprzez szkolenie kadry medycznej Szpitala oraz ośrodków I i II stopnia referencyjności w całym województwie
  • Poprawa dostępności do specjalistycznej opieki neonatologicznej na obszarze całego województwa, zakup karetki N do transportu noworodków

 

Aktualności